Jõõpre Koolis kabe- ja malering kell 18.00 noorematele õpilastele ja kell 19.30 vanematele õpilastele. Lisaks lastevanematele bridžiring algusega 19.30. Kohal ka juhendaja - õpetaja!

Neljapäeval, 2. oktoobril algusega 18.00

Päevakord

1. Kasvatusteemaline loeng Pärnu Rajaleidjakeskuse esindajalt

2. Kokkuvõte 2013/14. õppeaasta tulemustest. M. Sutt

3. Kooli valmisolek käesolevaks õppeaastaks, esilekerkinud probleemid uue õppeaasta alguses. M. Sutt

4. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2013/ 14. õppeaastal. I. Pill

 

Perekond Toomast (Bia - Lotta ja Melanie- Anett ema ja isaga)

Perekond Jäärats (Johhanna emga)

Perekond Jääger (Jakob ja Jorven isaga)

ÕNNITLEME!

8. - 9. kl. tüdrukud II koht-  Maarja - Liis Lubja, Karmen Mets, Piret Mäe

6. - 7. kl. poisid  III koht - Allan Taats, Clyde Avamere, Remi - Andero Õunapuu

Õpetaja M. Vahter

Ka teised võistkonnad olid väga tublid! AITÄH!

Septembrist kuni 20 detsembrini 2014 ootame 10. - 15 a.  kirjandushuviliste laste omaloomingulisi muinasjutte XXIII Sten Roosi nimelisele muinasjutuvõistlusele.

Videokonkurss „Tuleohutus puust ja punaseks!“  kuni 3.11 2014 * Päästeamet korraldab lühivideokonkursi, mille eesmärk on suunata inimesi loominguliste lahenduste kaudu koduse tuleohutuse teemadel kaasa mõtlema.

Konkursile on oodatud lühivideod, mis näitlikustavad, kuidas tagada tuleohutust ning motiveerivad inimesi selle eest hoolt kandma. Kuigi tuleohutus on tõsine teema, siis klippides on oodatud ka vaimukad ja humoorikad lähenemised. VINGED AUHINNAD!

 11. novembril  külas Karl Erik Taukar ja Marc Erich Kammiste.

Armas sõber, vaata enda ümber ringi! Kandidaat võib olla 7.- 12. klaasi õpilane. Täpsemalt loe: http://www.enl.ee/et/Organisatsioonist/uudiskiri/Uudised/1048/eesti-otsib-noori-haid-eeskujusid

Pärnu Haiglas on Paikuse Huvikooli ja Audru Huvialakeskuse Kihnu suvelaagris valminud tööde näitus avatud oktoobrikuu lõpuni!

 

  2014/2015. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) sügisvaheaeg 18. oktoober 2014. a kuni 26. oktoober 2014. a;
 2) jõuluvaheaeg 20. detsember 2014. a kuni 4. jaanuar 2015. a;
 3) kevadvaheaeg 14. märts 2015. a kuni 22. märts 2015. a;
 4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 4. juuni 2015. a kuni 31. august 2015. a.