Audru muuseumis ja Audru raamatukogus Audru Huvialakeskuse õpilaste tööd. Teemal "Audru Huvialakeskus 10" joonistasid Audru ja Jõõpre koolide õpilased.

Meist kirjutatakse, vaata: http://www.parnupostimees.ee/3063867/vuti-kooliprojekt-viis-kulakosti-parnumaale

LP. vanemad! Valda rahade ülekandmisel palume märkida ka õpilase nimi, kelle eest tasute! Aitäh!

Vastavalt kooli hoolekogu ettepanekule lisandub eKoolis arvestusliku hinde juurde hinne 0, mida kasutatakse siis, kui õpilane puudub põhjusega arvestusliku töö ajal. Kui on sooritanud, kantakse vastav hinne 0 asemle.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.– 6. kl.; 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.– 9. kl.

  2014/2015. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) sügisvaheaeg 18. oktoober 2014. a kuni 26. oktoober 2014. a;
 2) jõuluvaheaeg 20. detsember 2014. a kuni 4. jaanuar 2015. a;
 3) kevadvaheaeg 14. märts 2015. a kuni 22. märts 2015. a;
 4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 4. juuni 2015. a kuni 31. august 2015. a.