Pärnu Haiglas on Paikuse Huvikooli ja Audru Huvialakeskuse Kihnu suvelaagris valminud tööde näitus avatud septembri lõpuni!

Kolmapäeval, 3. septembril 2014 kell 12.30 muusikaklassis Audru huvialakeskuse muusikaosakonna sisseastumiskatsed

Võimalik õppida klaverit ja klassikalist kitarri

Katsetel on vaja:

- laulda üks laulusalm

-laulda või vilistada järgi viisijuppi

- koputada järgi rütmi

- kuulata, mitu nooti korraga kõlab

Muusikaosakonna õppemaks 6.40 € kuus.

JÕÕPRE KUNSTIOSAKOND

Noorem rühm K 6.-7. tund õp Ivi Sutt R 6.-7. tund õp Ülle Vares

Vanem rühm E 7.-8. tund õp Ülle Vares K 8.-9. tund õp Ivi Sutt

Lisaaasta R 7.-8. tund õp Ivi Sutt

Kunstiosakonna õppemaks on 3.20 € kuus.

Info – Kersti Põllu 44 64 316

 

Traditsiooniline tervisepäev toimub reedel, 5. septembril Valgerannas. Võimalus ronida seikluspargis (soodushind 7.-), orienteerumisrajal end proovile panna või  osaleda individuaalaladel.

Septembris korraldab Audru Kooli õpilasesindus ja Audru Noortevolikogu koostöös Paikre ja Audru vallavalitsusega esmakordselt sündmuse ''Vanapaber ei ole praht'', mille käigus kogutakse vanapaberit üle Audru valla eelregistreerinud koolides. Registreerida saab 8. septembrini aadressil audrunoortevolikogu@gmail.com.

Meil on heameel Teid rõõmustada Eesti 4H fotokonkursi väljakuulutamisega! Sel korral on fotokonkursi kestus pikem, algab praegu ning pilte saab saata kuni 1. septembrini 2015. a. Täpsem konkursi info http://www.eesti4h.ee/uus/

Suvisest topeltnumbrist leiad kahekordse koguse lahedat lugemist! Luulet on mitmelt autorilt,  sealhulgas Marius Tõrvalt- meie kooli õpilaselt! Õnnitleme!

  2014/2015. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) sügisvaheaeg 18. oktoober 2014. a kuni 26. oktoober 2014. a;
 2) jõuluvaheaeg 20. detsember 2014. a kuni 4. jaanuar 2015. a;
 3) kevadvaheaeg 14. märts 2015. a kuni 22. märts 2015. a;
 4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 4. juuni 2015. a kuni 31. august 2015. a.

Vaata: http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-voistluskalender