Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


Aitame õpetajat Kati Lindt! Tema magistriõppe lõputöö teema on seotud koolikohustuse täitmise

...

12. märtsil tuleb meile ehk külla kirjanik KETLIN PRIILINN. Leiame vaheajal aega tema raamatutega

...

Avaldan kiitust Jõõpre Kooli õpilastele kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli II trimestril

...

I koht - Jan Markus Silm, II koht Raneli Kast, III koht Miron Karula