Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad


Käesoleva õppeaasta lõpp on väga erinev võrreldes varasemaga. See on pannud proovile nii õpilased, õpetajad, koolid, kõikvõimalikud õpikeskkonnad ning kindlasti ka lapsevanemad.
Õppetöö kestis 29. maini. Loodan, et selleks kuupäevaks saavad tehtud ka kõik vastamata õppetööd või puudulikud hinded.
Hindad pandi välja 29. maiks. Täiendav õppetöö võlglastele jätkus 5. juunini.
Alates 25. maist hakkasime vormistama ka 8. klassi loovtöid. Loodame nende töödega valmis saada 3. juuniks, et mitte kasutada luba jätta nende tööde lõpetamine järgmisse õppeaastasse.

Sellel õppeaastal jääb üle ka kooli toiduraha, mis on lubatud kasutada sügisperioodil kuni jõuluni koolitoidu mitmekesistamiseks.
Koolitöö viimasel nädalal, 1.- 5. juunil ootasime kõiki õpilasi kooli õpikuid tooma.
Ametlik suvevaheaeg algas 8. juunist
Klasside tunnistusi sellel kevadel välja ei anta. Ajalukku läheb kogu mööduv õppeaasta, samas ka see, et eelmise õppeaasta tunnistused saate kätte 1. septembril 2020. aastal!
Sellel aastal ei toimu ka igakevadised klassiekskursioonid. Küll aga saame vähemas mahus ja paari õpilasega väiksemates gruppides alustada 1. juunist malevatöödega.
Sellel aastal jäävad ära põhikooli lõpueksmid. Lõpuaktust tavapärasel kujul 9. klassidele ei tohi korraldada. Lõputunnistuste kätteandmine toimub koolimajas, kas siseruumides või õues, sõltub ilmast, 12. juunil kell 12.00,  samuti kõiki ettekirjutusi jälgides. Vastav info on lõputunnistuste kätteandmistest juba klassi esindajatega koostöös, sest külalisi kutsuda lõpetajaid õnnitlema sellel kevadel ei võimaldata. Pidulikku lõputunnistuste kätteandmist saate vaadata kooli kodulehelt, ürituse salvestame.
Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Paar nädalat tagasi panime kooli kodulehele üles teie toimetamiste kohta väga toredaid fotosid, mis leidsid suure arvu jälgimisi ja tunnustust. Kui teil on veel midagi toredat lisada, ootame teie fotosid ja ka muud koostööd.

Varsti on suvevaheaeg, pidage vastu!
Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor.