Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Jõõpre Kool kogus 28. septembrist kuni 15. oktoobrini vanapaberit. Jõõpre Kool kogus ainult kooli peale kokku 1410 kg vanapaberit, koos Jõõpre, Aruvälja ja Lavassaare lasteaedadega saadi tulemuseks ligikaudu 4000 kg. 

Parimad vanapaberi kogujad klasside arvestuses: 

5. kl – 313 kg
 
9. kl – 298 kg
 
6. kl – 521 kg
 
 
Parimad vanapaberi kogujad individuaalses arvestuses:
 
1. kl ja 3. kl – Gregor ja Karl Artur Iljin 400 kg 
 
6. kl – Annabel Umal 239 kg
 
5. kl – Jaan Sepper 188 kg
 
3.- 4. kl – Lisette ja Leneli Lasn 141 kg
 
9. kl – Raneli Kast 130 kg