Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Tallinna Ülikooli üliõpilased on koostanud küsimustiku ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti “Laste turvaline koolitee” raames. See on vastamiseks 6-9 aastaste laste vanematele. 

Lapse liikluskäitumise kujundamisel ning kinnistamisel on suur roll nii lasteaial/koolil kui ka lapsevanemal. Küsitluse eesmärk on välja selgitada lapsevanemate teadlikkus lasteaias/koolis pakutavast liikluskasvatusest ning nende ootustest ja vajadustest antud teemaga tegelemiseks, et tagada üheskoos laste turvaline koolitee. Küsitluse täitmine võtab aega keskmiselt 7 minutit. Saadud andmeid kasutatakse anonüümselt ja üldistatult 

 

KÜSIMUSTIK ASUB SIIN