Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

 

 

 21. jaanuar kell 11.15 Kauge külaline.

 5. veebruar kell 10.20 Okasroosike.

 12. veebruar kell 10.45 Olafi suur seiklus. Pilet 3.-

 23.märts kell 11.30 Tuline tants.

 13.aprill kell 9.30 Siili kasukas. Pilet 3.-

 

 

Alates 13. maist 2019 jõustub uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/410052019020

 

Kohataotlused palume esitada haridusteenuste

haldamise süsteemis ARNO. 

https://arno.parnu.ee/


Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.