Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Õppekorraldust külmaperioodil reguleerib sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36.

§ 9 Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
[RT I, 17.07.2015, 7 - jõust. 20.07.2015]

 

Loe täpsemalt Riigi Teatajast

Varsti-varsti ongi käes jõulunädal, vaata stiilinädala teemasid ja muud infot. Stiilinädala teemad on välja mõelnud Jõõpre Kooli õpilasesindus. 

1. detsembril käisid 2. ja 3. klass Korstna talus, kus küpsetati piparkooke, meisterdati, otsiti päkapiku jälgi, kohtuti jõuluvanaga ja tehti muud põnevat. Vaata pilte SIIT 

Pärnu linna algklasside kunstikonkursil saavutas 1. klassi õpilane Geron Saagim II koha, juhendaja Ülle Vares.

23. detsembril käisid meie kooli 2.-3. klassi poisid Pärnu linna rahvastepalli võistlustel ning võitsid I koha 1.-3. klassi poiste arvestuses. Juhendaja õp Marika Vahter. 

RMK korraldab juba 19. korda konkurssi "Eesti koolilaste metsapostkaart". Tänavuse konkursi teemaks on: "MEIE TULEVIKU METS"
 
🎉 Meie kooli 3. klassi õpilase Martin Ojala töö on valitud saja parima hulka!
 
Kõigi saadetud tööde seast valiti välja 100 parimat tööd, mis on avatud rahvahääletuseks.
 
👉 Rahvahääletus toimub 1. detsembrist 15. detsembrini 2021. Hääleta SIIN
36 parimast joonistatud tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. 24 parimat tööd valitakse välja rahvahääletusel ning neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd
Vaata töid ja hääleta:

Eelmisel reedel toimus kabevõistlus. Selgusid selle korra parimad. Aitäh kõigile osavõtjatele.  

Jõõpre kooli 3. klass külastas teisipäeval Jõõpre raamatukogu ning liitusid "Lugemisisu" programmiga, milles innustatakse 5. – 10.-aastasi lapsi lugema. Et lapsed saaksid isukateks lugejateks, tutvustatakse neile väärt uudiskirjandust, mis on välja toodud lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirjades.
Möödunud nädalavahetusel saavutas 9. klassi õpilane Florence Loore Ritso Audruranna XI Väike Karikas 2021 koolisõidu ABC-2 skeemis avatud arvestuses 4. koha.

Head lapsevanemad! 

Sellest õppeaastast on kõik huviringid ja seal osalevad õpilased registreeritud  ARNO-sse. Palun külastage ARNO süsteemi https://arno.parnu.ee/ ja kinnitage lapse huviringis osalemine. See on vajalik Pärnu linnavalituse statistika jaoks. 

Tublid ja tragid õpilasesinduse liikmed on juba pea 2 nädalat teisipäeviti ja neljapäeviti korraldanud aktiivseid vahetunde, mille ajal saavad õpilased mängida erinevaid ÕE-liikmete ettevalmistatud osavusmänge.

Vaata pilt SIIT

Meie kooli tabanud haigestumiste laine viis reedest koolist 3. ja 4. klassi õpilased ning samuti õpetajad.
Tänaseks,st teisitpäevaks on teatanud oma negatiivsest PCR testist enamus õpilasi ja seega jätkame
kolmapäeval tavapärase koolitööga.Need õpilaed,kes ei ole PCR testiga testitud, jäävad koju nädala
lõpuni.Ka neljanda klassi õpetajatega saate kohtuda alles järgmisel nädalal.Kolmapäevast alates toimuvad
koolis aga tavapäraselt kõik tunnid asendusõpetajatega.Tundideks õppimist saate vaadata e-koolist.Kõik
muud üritusi ja tegevusi kajastavad teated on alates järgmisest nädalast saadaval kui ka õpetajad on taas
koolis.

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor