Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Uuringus on palutud osalema  Jõõpre Kooli 5.-9. kl. õpilased. Vanemate nõusoleku vormid saavad õpilased esmaspäeval, 29. jaanuaril  klassijuhatajatelt ja õpilased peaksid need tagastama klassijuhatajale hiljemalt 2. veebruaril. Täpsutatud info:

Hea lapsevanem, kutsume Teie last osalema uuringus “Pärnu linna 5.-12. klasside õpilaste akadeemilise eneseregulatsiooni uuring, soolised ja vanuselised eripärad.

Akadeemiline eneseregulatsioonioskus on õppija võimekus oma õpiprotsessi ise juhtida ja kontrollida. See on eeldus heade õpitulemuste saavutamiseks ja elukestva õppija kujunemiseks. Kui on teada, millised on õppijate eneseregulatsioonioskused, saab teda paremini õpiprotsessis toetada ja suunata. Selleks, et õppija toetamine oleks mõtestatud ja tulemuslik, on vaja kõigepealt uurida olemasolevaid eneseregulatsioonioskusi. Uurimise all on kaks põhilist tunnust: õpimotivatsioon ja õpistrateegiad.

Uuringut viib läbi Pärnu LV koostöös Tartu Ülikooliga, kogudes andmeid Pärnu linna 5.-12. klasside õpilastelt.

Andmekogumisel küsime lapse sugu, vanust ja kooli, et võimaldada soolist ja vanuselist analüüsi. Uuringu raames koole omavahel ei võrrelda, küll aga saavad koolid soovi korral tellida tulemused ka ainult oma kooli kohta (võrdluses linna keskmisega). Koolid saavad kasutada uuringu tulemusi oma õpilaste enesregulatsioonioskuste paremaks toetamiseks ning seeläbi ka soovitada õpetajatele arendustegevusi. Andmeid analüüsitakse nii, et tulemusi ei viida kokku vastanute isikutega. Käesoleval lehel küsime lapse täisnime vaid selleks, et kinnitada Teie nõustumine või mittenõustumine tema vabatahtlikuks osalemiseks uuringus.

Küsitlust viib läbi Katrin Saks (Tartu Ülikool) (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Nõustun / ei nõustu oma lapse, _________________________________/nimi/, ____________ /klass/ osavõtuga uuringus Pärnu linna 5.-12. klasside õpilaste akadeemilise eneseregulatsiooni uuring, soolised ja vanuselised eripärad.

Vanema nimi ja allkiri: _____________________________       Kuupäev: _______________