Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


Reedel, 6.oktoobril tähistame Jõõpre Koolis õpetajate päeva.

  • Traditsioonililset annavad tunde 9.
...

👉 1. septembril väljuvad koolibussid tavapärase graafiku järgi 1 tund hiljem. Koolibusside

...

PIKAPÄEVARÜHMA  SÖÖGITAOTLUS AVALDUSED PALUKS TEHA  ARNOS

AUDRU KOOLI muusika- ja kunstiosakond

Audru Kool on lisaks põhikoolile ka huvikool, kus pakutakse

...