Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Kas Pärnu noortel pole väljavaateid hästi tasustatud töökohtade osas? Kas keegi ei seleta neile, mis võimalused ja ametid IT valdkonnas on? ????

Tihti ei soovi või julge noored oma muredega pöörduda täiskasvanute nagu õpetajate või lastevanemate poole ning muremõtetele otsitakse leevendust ja vastust näiteks interneti keskkondadest, kus ohtusid on aga keeruline ette hinnata ning kontrollida. Noored võivad sattuda seltskondadesse, kes nende probleemidele sugugi lahendusi ei paku.

 Vestlusring - Murdeealiste mõistmine ja mõjutamine teisipäeval, 28.11 kell 17.30-19.00 Kuulutus

 Foto piltide all

Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Koidula gümnaasium ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium leppisid kokku 2018/2019 õppeaasta uute õpilaste vastuvõtmise põhimõtetes:

 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 21. novembril 2017, algusega kell 17.15. Head laste vanemad, õpetajad, olete oodatud!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lahtiste uste päevad „Keskkonna- ja tervisesõbralik kutsekool“ toimuvad 21. ja 22. novembril. Teisipäeval on 7 9. klassi õpilast erialade õppevarjuks

10. oktoobril, kell 12.45-14.25 (2X45) toimuvad Jõõpre Kooli võõrkeelte kabinetis Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna töötoad teemadel:

•             Tööturu hetkeolukord Eestis ja noore kodumaakonnas

•             Palgastatistika- ülevaade valdkondade palgastatistikast

•             Suhtlemine tööandjaga (töökuulutus, töövestlus, kokkulepped)

Olete oodatud: 19. oktoobril kell 14.00 - 16.00 Pärnu Vanalinna Põhikoolis Täiskasvanud Õppija Nädal 2017

Pärnu linna ja maakonna koolide 7.-12. klasside õpilased ja õpetajad

25.-29.09.2017 viibisid ERASMUS + projekti raames

Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonda külastame teisipäeval, 7. novembril kell 14.30-15.30

Pärnumaa Rajaleidja keskus kutsub Lastevanemate kooli! "Turvalised ja armastavad suhted lapsega" Teisipäeval, 12.09 kell 18.00 - 19.30

III klassi õpilastel  olid külas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala I kursuse üliõpilased, kes viisid läbi projekti tervisliku toitumise teemadel Pildid siin. III, V, VI ja VII klasside õpilased, kes osalesid metsaprojektis, käisid õppeekskursioonil, fotod siin II ja IV klasside rahvatantsijad esinesid  kolmapäeva õhtul sanatooriumis Tervis, pildid siin

6. mail kell 10.00 - 14.00 toimub Pärnumaa Rajaleidja keskuses klienditeeninduse algkursus Osalema oodatud kuni 26. a noored, kel plaan suvel klienditeenindajana töötada.

Lapsevanem, õpetaja, tööandja versus noor - igipõlised vastuolud või kompromissid? Kolmapäeval, 17. mail kell 17.30-19.30

25. aprillil 17.30 - 19.00 ! Pärnumaa Rajaleidja keskus kutsub taas lastevanemate kooli, mille eesmärkideks on aidata lapsevanematel mõista paremini oma last/lapsi; arendada oskust toime tulla keeruliste olukordadega, mis laste kasvatamisega ette tulevad ning vähendada sellega kaasnevat stressi. Vaata täpsemalt siin

Neljapäeval, 26. jaanuaril lastevanemate kool kell 17.30 - 19.00 Pärnus Metsa t. 1 Vaata täpsemalt

 Millised uued võimalused ootavad noori tööturul?  13. detsembril, pildid siin

Seoses Euroopa Kutseoskuste nädalaga viibivad 7. detsembril kell 12.45-14.25 Jõõpre Koolis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse esindajad. Tutvustatakse ehitusviimistluse, kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehituse, keevitaja ja koka erialasid 8.-9. klasside õpilastele.