Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

16. ja 17. septembril sõitsid Jõõpre Kooli 1.-9. klassi õpilased Ermistu järve äärde, kus kahe päeva jooksul toimusid põnevad õppeprogrammid. 

Klassid jagati gruppidesse ning läbisid järgmiseid õppeprogramme:  

1. grupp: 1. ja 2. klass "Kalade uurimine"+"Võõrliigid"
2. grupp: 3. ja 6. klass "Kalapüügi algõpe"+"Kalade uurimine"
3. grupp: 4. ja 5. klass "Veekogu loomastik"+ "Kalade uurimine"
4. grupp: 7. ja 8.+9. klass "Võõrliigid"+ "Kalade uurimine"

 

Õppepäev looduses koos praktiliste teadmistega pakkus lastele toredat ja inspireerivat vaheldust igapäeva koolielust. Õppeprogrammi rahastas KIK. 

Pilte õppekäigust Ermistu järve ääres on võimalik vaadata siit.