Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Anname teada, et tulenevalt koolide ettepanekust pikendame üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlustele vastamise perioodi.Küsitlustele  saab  vastata  kuni  28. märtsini 2021.  

Käimas on üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Olge head ja vastake kindlasti! Loe täpseid juhiseid altpoolt.  

 JÕÕPRE KOOLI lastevanemate küsitluse veebilink: 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=622781&token=3sED2jIn8BnuDWa&lang=et 

Anname teada, et mõningatel juhtudel võivad küsitluste veebilingid avamisel küsida vastajalt tunnuskoodi. Iga küsitluse tunnuskoodi leiate küsitluse veebilingist. Tunnuskood on küsitluse veebilingi lõpus olev 15 tähemärgi pikkune tähtedest ja numbritest koosnev kood. 

Tunnuskood algab peale sõna token= ja lõppeb enne &lang=et. Järgneval näidislingil on tunnuskood punane: kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=723252&token=4CVj5EX6MCiRFaa&lang=et

Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide: 

- 4. klassi õpilased; 

- 8. klassi õpilased; 

- 11. klassi õpilased; 

- täiskasvanute gümnaasiumite kõik õppijad; 

- 1-12. klassi õpetajad; 

- 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad. 

Küsitluste veebilingid 

Igale sihtrühmale on koolipõhine küsitluse veebilink. Oma kooli veebilinke teiste koolidega jagada ei tohi. Koolipõhised veebilingid välistavad olukorra, kus vastaja võiks mõne teise kooli kohta tagasisidet anda. 

PALUN VASTAKE KINDLASTI 28. MÄRTSIKS!

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU NING HÄID MÕTTEID!

 Õppejuht Ülle Haavasaar