Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Head lapsevanemad, õpilased, õpetajad.

4. novembril võttis Pärnu linna koolijuhtide, linnavalitsuse ja Terviseameti ühiskoosolek vastu otsuse lubada õpilased alates 8. novembrist taas tavaõppele koolimajas.

Otsustati:
Koolidel korraldada 8. novembril esimese tunni alguses laustestimine kooli ruumides. Testitakse kõiki õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid. Soovituslik oli teha teste kahe nädala jooksul igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Jõõpre koolis teeme ainult ühe ühise testimise 8. novembril.

Seejärel saame jagada peredele, kes soovivad, teste koduseks kasutamiseks. Karbis on 5 testi, testi kasutamine on lihtne, video testi kasutamisest on nii karbis juhendil kui ka kooli kodulehel videona. 
Sellise tegevuse mõte on, et kodus võimaliku positiivse testi teinud õpilane ei tuleks juba haigena kooli ja ei puutuks kokku teiste õpilastega. Õpilane, kellele on testimine vastunäidustatud kas psüühilisel, usulisel või mingil muul põhjusel, anda sellest teada kooli meilile (teavitus võib olla lapsevanema poolt kirjutatud vabas vormis). Praeguseks on laekunud üks sellesisuline avaldus.

Kui õpilane on vaktsineeritud ja testitud, siis ei kujuta ta ohtu teistele kaasõpilastele. Samas on rangelt soovituslik kanda vaktsineerimata ja testimata õpilastel kooli üldkasutatavates ruumides maski.
Klassiruumis, juhul kui ei ole samas klassis tuvastatud eelnevalt viirust, tunni ajal maski kandmist ei saa nõuda, samuti noorematelt kui 12-aastased õpilased.

Kahjuks jäävad lähinädalatel ära kõik kooli ühisüritused.

Alates 1. novembrist on keelatud kõigil võõrastel, kes ei ole Jõõpre kooli õpilased või töötajad, siseneda kooliruumidesse (enne1. novembrit oli see võimalus ette helistades või kokku lepitud ajal, näiteks arenguvestlusteks koolis). Nüüdsest on kõigil (sama käib ka meie lasteaedade kohta) sisenemine siseruumidesse kuni piirangute lõpuni keelatud. Kontakti saate välisuksel olevale kooli numbrile helistades.

Olge terved!
Jääge terveks!

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor