Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

        * 1766. a mainiti Jõõpres esimest korda kooli olemasolu

        * 1876. a hakati regulaarselt haridust andma

 • 1876-1878. a ehitati kooli tarbeks kiriku juurde uus kivist hoone. I juhataja oli kohalik preester Peeter Skoropostižnõi. Samal ajal töötasid koolid ka Maldal, Oaras, Ridalepas

 • 1935. a Jõõpre valla volikogu otsustas ehitada uue maja endise Jõõpre mõisa kohale, 29.12.1935 toimus maja sisseõnnistamine

 • 1936. a lõpetas selle kooli I lend

 • 1946. a lõpetasid õpilased Jõõpre 7. kl. Kooli

 • 1962. a pole lõpetajaid, sest toimus üleminek 8. kl. kooliks

 • 1963. a lõpetasid õpilased Jõõpre 8. kl. Kooli, lisaks 3 õpilast Lavassaare Filiaalis

 • 1989. a lõpetasid õpilased Jõõpre 9. kl. Kooli * 1992. a lõpetasid õpilased Jõõpre Põhikooli

 • 2001. a valmis uus, praegune koolihoone

 • 2004. a valmis võimla

 • 2011. a valmis puitpõrandaga palliväljak

 • 2012/2013 õppeaastast kannab kool nime Jõõpre Kool. Kool on Audru Vallavalitsuse hallatav põhikool ja lasteaed Jõmmu, mis tegutsevad ühe asutusena.

 • 2013. a lõpetasid õpilased Jõõpre Kooli põhikooli

 • 2015/2016 õppeaastast liideti Jõõpre Kooli juurde Aruvälja lasteaed ja Lavassaare lasteaed, mis tegutsevad kohtadel.

 • Käesoleval ajal õpivad Jõõpre Koolis Jõõpre, Lavassaare, Ridalepa, Oara ja Lemmetsa lapsed * 2018/2019 õ/a õpib koolis 107 last, õpetajaid 15.