Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Direktor Mati Sutt - ajalugu 7.- 9. kl, kool/at/ jooprepk.ee

Õppejuht Marili Kaunissaar - eripedagoog (6.kl), marili.kaunissaar/at/jooprepk.ee

Huvijuht Ave Papli - VII. kl.juhataja,  ave.papli/at/jooprepk.ee

 

Õpetajad

Karmen Raudoja- I kl.juhataja, 2. kl. inglise keel, pikapäevrühma õpetaja

* Anu Kurm - II kl.juhataja, 5. - 6. kl. loodusõpetus, rahvatantsu juhendaja, 1. - 3. kl. õpiabi, anu.kurm/at/jooprepk.ee

* Ülle Vares - III kl.juhataja, huvikooli kunstiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, ylle.vares/at/jooprepk.ee

* Sülvi Kaljurand - IV kl.juhataja, 4.-6. kl. õpiabi, 5. - 6. kl. ajalugu, pikapäevarühma õpetaja, sylvi.kaljurand/at/jooprepk.ee

* Gisela - Angela Aasa - keemia, füüsika 8.-9. kl, 7. kl loodusõpetus, geograafia, bioloogia 7. - 9. kl., pikapäevarühma õpetaja, angela.aasa/at/jooprepk.ee

* Ivi Sutt –  V kl. juhataja, käsitöö/kodundus, kunst, huvikooli kunstiõpetaja, ivi.sutt/at/jooprepk.ee

* Grünet Trumsi - VI kl. juhataja, muusika, muusikaringide juhendaja, huvikooli muusikaõpetaja, grynet,trumsi/at/jooprepk.ee

* Helle Kirsi - VIII kl. juhataja, 5. - 9. kl. eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, näitering, helle.kirsi/at/jooprepk.ee

* Ülle Haavasaar - IX kl.juhataja, inglise keel 3.- 9. kl, ylle.haavasaar/at/jooprepk.ee

* Marika Vahter - kehaline kasvatus, huvijuht (sport), marika.vahter/at/jooprepk.ee

* Lüüli Zahartšenko - 6. - 9. kl. vene keel, keraamika ring lyyli.zahartsenko/at/jooprepk.ee

* Mare Ots - õpetaja, mare.ots/at/jooprepk.ee

* Berit Peeters - 5. - 9. kl. matemaatika, 7.-9. kl. õpiabi, berit.peeters/at/jooprepk.ee

* Romet Luuk - 4., 5. - 9. kl. informaatika, 4. kl informaatika ring IT-koordinaator, romet.luuk/at/jooprepk.ee

* Vaike Ruumet - õpetaja,  vaike.ruumet/at/jooprepk.ee

* Tõnis Türk - 5. - 9. kl. poiste tehnoloogiaõpetus, tonis.tyrk/at/jooprepk.ee

* Maarja-Liisa Kivistik - 6. - 9. kl. ühiskonnaõpetus, karjääriõpetuse ring, maarja-liisa.kivistik/at/jooprepk.ee

*Piret Ojandu - 9. kl. (eriklass) matemaatika, asjaajaja piret.ojandu/at/jooprepk.ee

*Keiu Pruul - eripedagoog 1. - 6.kl, keiu.pruul/at/jooprepk.ee

*Triin Rõigas - erivajadustega laste õpetaja, triin.roigas/at/jooprepk.ee

*Marilis Edvand - raamatukoguhoidja, marilis.edvand/at/jooprepk.ee

 

Teenindav personal

Rait Pruul - majandusjuhataja, 4. kl. poiste tehnoloogiaõpetus rait.pruul/at/jooprepk.ee

Gerda Tarre- koristaja

Merle Ainsar - kokk, merle.ainsar/at/jooprepk.ee

Vally Lõugas - kokk

Marika Sarapu - spordisaali administraator, koristaja