Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Alates 01.01.2024 on Jõõpre Kooli Lavassaare lasteaia kohamaksumäär 56 eurot pere esimene laps, teise lapse kohamaksumäär 80% ja ühe pere kolm lasteaias käivat last on kohamaksust vabastatud.

 

Alus:

Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 määrus nr 11 §2 lõige 1, mis ütleb, et vanema poolt kaetava kohatasu baasmäär on 9,7% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus, mis käesoleval aastal on 725 eurot, ehk järgmise aasta eelarve suhtes kasutatakse seda arvu.

  • 2 lõige 2 mis ütleb, et koefitsiendid sõltuvad lasteaia asukohast ja erisustest ning on järgmised:
    1) Pärnu linna ujulata lasteaiad, Pärnu linna ujulaga lasteaiad (juuni – august), Audru Lasteaed, Paikuse Lasteaed koefitsient 1,0;
    2) Pärnu linna ujulaga lasteaiad (jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini) koefitsient 1,25;
      3) Lindi Lasteaed-Algkool ja Jõõpre Kooli lasteaiad koefitsient 0,8;
      4) Tõstamaa Lasteaed koefitsient 0,6.

21.detsember - JÕULUHOMMIK

23.detsember - kogu maja JÕULULÕUNA

23.detsember - LÜHENDATUD tööpäev

 

 

Seoses elektrihinna tõusu ja sellest lähtuvalt toiduainete hinna tõusuga on

alates 01.jaanuarist 2022.a.

päeva toiduraha uueks hinnaks 1,70 €.

Uus hind kooskõlastatud hoolekoguga.

Alates märtsist on Pärnu Linna lasteaedadel kaks sotsiaalpedagoogi:

DIANA TAMMINE
sotsiaalpedagoog

mobiil +372 56 922 649
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   

GÄDY ROHELSAAR
sotsiaalpedagoog

mobiil +372 58 189 451
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

PÄRNU ÕPPENÕUSTAMISKESKUS
https://www.onk.ee/meeskond  
tel: +372 44 31 436
mobiil: +372 58 509 247
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Jõõpre Kooli tublid tüdrukud, õp. Ivi Suti juhendamisel
tegid oma loovtööd - kaunistasid ilusa pildiga meie kuuri seina.
Vaata ja imetle!

Alates 01.septembrist toimub lasteaia õppetöö kahes rühmas ja kolme õpetajaga.

Töökorralduse muutused:

hommikune valverühm - 6.30 - 8.30 
õhtune valverühm - 15.30 - 18.00

Valverühma asukoht vastavalt sellele, millise rühma õpetaja päeva alustab või lõpetab.
Riided panevad lapsed oma rühma!

Klaabude rühm - Sirje Ojala, Liis Luuk, Liina Matthiesen
Nöpsikute rühm - Merike Paavel, Liis Luuk, Tatjana Tõrva

 

 

Pärnu Linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel: 5818 9451

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda, kui:

* teile teeb muret teie lapse käitumine
* teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
* teie laps ei oska konflikte lahendada.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee 

Pärnu Õppenõõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit: https://www.onk.ee/organisatsioonist

 

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele - vanematele, õpetajatele, tuguspetsialistidele jt spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tuguteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaia sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tuguspetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil www.rajaleidja.ee 

Nõustamise kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada

telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi 

Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit:  https://rajaleidja.innove.ee/keskused/

 

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas    
https://parnu.ee/linnakodanikule/haridus/uldharidus/oppenoustamine

Infomaterjal lastevanematele  
https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/Infomaterjal_lastevanematele2019.pdf

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes  
https://parnu.ee/failid/haridus/Kaasava_hariduse_rakendamise_p6him6tted2019.pdf

 

Lasteaia kohta saab taodelda ARNOs
Ava link: https://arno.parnu.ee/ 

Lisainfo:
* Vajadusel on võimalik arvutit kasutada ning saada taotluse täitmisel abi linnavalituse infosaalis. Kindlasti on siis tarvis teada/kaasa võtta ka vajalikud PIN-koodid.
* ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil või panga kaudu. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

ARNO kasutusjuhend lapsevanemale, ava link:
https://parnu.ee/failid/haridus/ARNO_juhend_lapsevanemale_lasteaeda_vastuv6tt.pdf  

ARNO privaatsuspoliitika, ava link:
https://arno.ee/privaatsuspoliitika/ 

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Vastu võetud 06.05.2019 nr 5
Ava link: https://WWW.riigiteataja.ee/akt/410052019020 

Klaabude rühma kino ühiskülastus
SIPSIK
Kolmapäeval, 26.veebruaril, kell 10.30
Pilet 5 €.
Soovijatel tuua raha hiljemalt
neljapäevaks rühmaõpetaja kätte.

Kolmapäeval,

05.veebruaril kell 9.15

Heino Seljamaa Kohvriteater

OKASROOSIKE

pilet 3 €

Alates 01.jaanuarist 2020.a.

on toiduraha maksumuseks mõlemas

(Nöpsikud ja Klaabud) rühmas 1,60 eurot.

Aluseks hoolekogu otsus nr 1,

protokoll nr 2 29.november 2019.a.

 

Päkapikupere Jõulupidu 

neljapäeval, 19.detsembril

kell 16.00

Kõikidel Päkapikkudel (ka vanematel)

on päkapikumütsid!

Palju infot ja pilte lasteaia tegemistest leiad ka Lavassaare Lasteaia FB lehel, aadressil:

facebook.com/groups/790207591118304/

Head tutvumist!

Täname tublisid vanapaberi toojaid:

Remo Sõber - 17,6 kg
Eve Metsaäär - 21,8 kg
Maie Kalbus - 57,5 kg
Lasteaia personal - 196.2 kg

KOKKU 293,1 kg

Vanapaberi kogumine
(kaalutud, pakitud, märgistatud)
lasteaias-rühmas

25.september - 03.oktoober.

Paikre auto tuleb paberile järele
neljapäeval, 03.oktoobril

03.september - Hoolekogu koosolek Jõõpre Koolis
17.september - Lastevanemate üldkoosolek
23.september - Spordipäev - sügiskross
23.-24.september - Sügise sünnipäev (sügiskompositsioonid tuua 23.septembri hommikul)
04.oktoober - Õpetajate päev
07.oktoober - Klaabude sünnipäev
15.oktoober - Nöpsikute sünnipäev
07.november - Isadepäev-Mardipäev
... november - Teatrietendus
25.november - Kadri-jooks
02.detsember - I advent
09.detsember - II advent
16.detsember - III advent
19.detsember - Jõulupidu

Beebotid on ülimalt lahedad tegelased, kes aitavad tundi muuta põnevamaks nii lasteaias kui ka 12.klassis. Beeboti selgeks saamiseks pole vaja eraldi tundi - piisab 5-10 minutist harjutamisest. Kogu nipp on sobivate mattide tegemises, et koos mänguga saaks kinnistada ka olemasolevaid teadmisi.

2019.a. kevadel kirjutas õpetaja Liis projekti, millega saime lasteaeda Beebotid. 
Tänud Hitsale - ProgeTiigrile, meie laste päevad muutuvad nüüd palju põnevamaks ja teadmisküllasteks.

 

Logopeed-eripedagoog Eneken Valdmaa vastuvõtud

lasteaias on sellel õppeaastal neljapäeviti.

Jõõpre Kooli Hoolekogu koosolek toimub:

teisipäeval 03.septembril, kell 18.00

Jõõpre Koolis

 

Lavassaare Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

Õpetajate esindaja - Merike Paavel

Klaabude rühm - Liina Zibtsuk

Nöpsikute rühm - Carmen Sõber

 

 

Alates 13.maist 2019.a. jõustub uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

Kohataotlused esitatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO     https://arno.parnu.ee 

Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNO-s märgitud e-posti aadressile.